00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

MP PRZEDSZKOLAKÓW 2011
Data utworzenia: 2011-03-02 | Autor: Dorota Rzepecka | Liczba wyświetleń: 4293
Data:
26 - 27.4.2011
Miejsce:
SIELPIA WIELKA woj. świętokrzyskie
 
MISTRZOSTWA POLSKI PRZEDSZKOLAKÓW
W SZACHACH NA 2011 ROK

I. ORGANIZATORZY

Świętokrzyski Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego przy współpracy:
- Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
- Urzędu Miasta i Gminy Końskie
Dyrektor zawodów: Marta Orłowska tel. 510 10 84 85

II. TERMIN I MIEJSCE

26-27.04.2011 r. Ośrodek Wypoczynkowy Łucznik, ul. Spacerowa 11, Sielpia Wielka, gmina Końskie, woj. świętokrzyskie.
Przyjazd i zakwaterowanie w dniu 26.04.10 r. w do godz.12:00.
Biuro zawodów czynne od dnia 26.04.2010 r. od godz. 9.00
Odprawa techniczna o godz. 11:30 w OW „Łucznik” w Sielpi.
(Po uzgodnieniu z organizatorem przyjazd do ośrodka możliwy będzie 25.04.2011 r.)

III. SYSTEM ROZGRYWEK

Mistrzostwa Polski Przedszkolaków P’30 zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt
Kojarzenie programem ChessarbiterPro.

IV. TEMPO GRY

30 minut dla każdego zawodnika na rozegranie partii.

Program Mistrzostw Polski Przedszkolaków


26.04.2011
przyjazd do godz. 1100
odprawa techn. godz. 1130-1200
otwarcie godz. 1200-1215
runda I godz. 1230-1330
obiad godz. 1330-1415
rundy II-IV godz. 1430-1800
kolacja godz. 1800-1900
grill+gry+zabawy godz. 1930-2130

27.04.2011
śniadanie godz. 800-845
rundy V-VII godz. 900-1230
obiad godz. 1300 -1400
rundy VIII-IX godz. 1430-1600
zakończenie godz. 1700-1730
kolacja, wyjazd godz. 1800-1900


V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia należy kierować:
biuro@szszach.pl, tel./fax 41 344 32 15. Informacji dodatkowych udziela dyrektor zawodów Marta Orłowska tel. 510 10 84 85.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia pobytu od 26.04. (od obiadu) do 27.04.(do kolacji) wynosi 130 zł.
Miejsce turnieju i noclegów można obejrzeć na stronie: www.sielpia.com

Pierwszeństwo zakwaterowania w OW Łucznik mają osoby, które uczestniczą w obu turniejach – Mistrzostwa Polski Przedszkolaków oraz Puchar Polski do lat 8. Dla pozostałych pokoje rezerwowane są według kolejności zgłoszeń. Organizator dysponuje pozostałymi miejscami w ośrodkach sąsiadujących.

Opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie można wnosić przelewem
na konto Świętokrzyskiego Związku Szachowego w Kielcach
nr rachunku bankowego 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517
lub gotówką w dniu przyjazdu.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA i OPŁATY

W mistrzostwach mogą brać udział wszystkie dzieci urodzone w 2004 roku
i młodsze.
Do dnia 04.04.2011 r. należy przesłać zgłoszenie z danymi (nazwisko i imię, klub lub przedszkole, data urodzenia, kategoria szachowa, adres
i kontakt) na adres: biuro@szszach.pl lub fax 41 344 3215.

Wpisowe w kwocie 50 zł należy zapłacić przelewem na konto Polskiego Związku Szachowego.

Opłatę klasyfikacyjno-rankingową w kwocie 10 zł oraz należność za zakwaterowanie i wyżywienie należy wpłacać na konto Świętokrzyskiego Związku Szachowego w Kielcach.

Istnieje także możliwość wpłaty wszystkich należności na jedno konto (Świętokrzyskiego Zw. Szachowego) nr 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517 lub gotówką w dniu przyjazdu.

Lista zgłoszonych zawodników będzie na bieżąco uzupełniana na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_692/ - CHŁOPCY
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_691/ - DZIEWCZYNKI

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Zwycięzcy otrzymają medale, puchary i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy: dyplomy i upominki.
Ogólna pula nagród – 3000 zł finansowe plus nagrody rzeczowe.

Medaliści zgodnie z regulaminem PZSzach uzyskają prawo do gry w finale Mistrzostw Polski do 10 lat na 2012 rok.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:

Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.
Za stan zdrowia zawodników (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.
Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników zgłoszonych przez przedszkola, kluby lub rodziców.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentu-alnych zmian w treści niniejszego komunikatu.


Prezes ŚZSzach                                                                                                               Dyrektor Zawodów

/-/ Tomasz Stefaniak                                                                                                     /-/ Marta Orłowska

 
Aktualnie online 31 gości